HOME


Hierdie werf bevat tans sommige van my eie gedigte en limericks.

De blijde boodschap

Ik zat met kloppend hart voor de kleurentelevisie,
en dacht : “Zijne Heiligheid zal toch wel gewag maken
van het toenemend verval der zeden?”
En ja hoor, nauwlijks was hij begonnen, of ik hoorde al :
decadentia, immorale, multi phyl ti corti rocci;
influenza filmi i cinema bestiale
contra sacrissima matrimoniacale
criminale atheistarum rerum novarum,
(et cum spiritu tuo), cortomo:
nix aan de handa.
Het was jammer, dat het zo kort duurde.
Maar toen het uit was, was er fijne muziek van het leger.
Ik vind dit leven al geweldig. En straks nog
het eeuwig leven in de Hemel. Je vraagt je wel eens af :
“Waar hebben wij het aan verdiend?”

Gerard Reve (1923)
uit : Het zingend hart (1973)

Die ander gedigte hier is werk wat tot my spreek en is geensins bedoel om ’n algemene oorsig van Afrikaanse gedigte, of selfs van my voorkeure te wees nie.

Wat kan ek lees?

Soek jy ’n naam vir jou nuwe of verwagte aankomeling, of vir ’n troeteldier?

Volg die skakels hier links!

Kyk na die Fotoalbum van (hoofsaaklik) Afrikaanse skrywers (daar het onlangs heelwat bygekom!)

Dalene Matthee

Teken asseblief die gasteboek!

 Ek verwelkom kommentaar - skryf hierheen: [email protected]